Yhteystiedot

Suomen sosiaalioikeudellisen seuran hallitus –

Styrelsen i Socialrättsliga sällskapet i Finland

 VTT, OTL, VT Yrjö Mattila, puheenjohtaja, ordförande                                                                           puh. 040 715 4166                                                                                                                         Yrjo.Mattila@Helsinki.FI

 THM, ent. johtava sosiaalityöntekijä Eila Sundman, varapuheenjohtaja                                                 puh. 050 570 8725                                                                                                                         eila.sundman@gmail.com

FM, auktorisoitu kääntäjä Jari J. Marjanen                                                                                                  PL 145, 00251 Helsinki 25                                                                                                            SSOS.seura@gmail.com

VTM Marjatta Kaurala, sihteeri                                                                                                                      puh. 050 344 7582                                                                                                                        marjatta.kaurala@krits.fi

OTT Laura Kalliomaa-Puha                                                                                                                        Laura.Kalliomaa-Puha@staff.uta.fi

VT Ulrika Krook                                                                                                                                        puh. 050 443 0576

Yliopistonlehtori Heidi Poikonen

Tiedeasiantuntija OTT Kalevi Ellilä                                                                                                          puh. 044 3060 568                                                                                                                kaleviellila@gmail.com