Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.

Suomen sosiaalioikeudelliseen seuraan voi liittyä ja maksaa jäsenmaksun Holvi-tiliin liitetyssä verkkokaupassa, josta voi valita joko perusjäsenmaksun tai alennukseen oikeutettuna kymmenen euron jäsenmaksun.

Tarvitsemme yhdistyslain mukaan kaikki etunimet ja sukunimen sekä kotipaikan (postiosoitteen); pyydämme lisäksi ilmoittamaan vapaaehtoisina tietoina taustaorganisaationne ja synnyinvuotenne sekä sähköpostiosoitteen.

Mikäli ette voi syystä tai toisesta käyttää Holvi-verkkokauppaa, tiedot voi sähköpostittaa taloudenhoitaja Jari J. Marjaselle, SSOS.seura@ROSKAPOSTINESTOgmail.com

Halutessanne käyttää kirjettä voitte lähettää sen postitse osoitteella:

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry, J. J. Marjanen, PL 145, 00251 Helsinki 25

Jäsenmaksu vuonna 2020 – Medlemsavgiften år 2020

20 €

10 € opiskelijat, työttömät ja vähävaraiset (för studeranden samt arbetslösa)

 

Seura tarjoaa alan tieteenharjoittajille, ammattilaisille ja asianharrastajille foorumin, jossa sosiaalioikeudellisia kysymyksiä voidaan käsitellä eri näkökulmista. Seuran järjestämissä seminaareissa ja julkaisuissa asioita käsitellään sekä tieteellisesti että käytännönläheisesti.

Sosiaalioikeudellisia aiheita voivat monipuolisesti tarkastella mm. tutkijat, sosiaaliturvan piirissä toimivien järjestöjen asiantuntijat, asiakastyötä tekevät sekä hallinnossa tai tuomioistuimissa työskentelevät ammattilaiset sekä tavalliset kansalaiset, jotka kokevat sosiaalioikeudelliset kysymykset arjessaan. Seuran tieteellinen toiminta palvelee välillisesti myös kansalaisia heidän pyrkimyksissään selvittää ja puolustaa oikeuksiaan.