Riittääkö perusturva?

3.3.2011

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104, Helsinki

Aika: 3.3.2011 klo 12.15 – 16.45
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104, Helsinki

Järjestäjä: Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

Ilmoittautuminen yhdistyksen sihteerille, paula.saikkonen@helsinki.fi,
viimeistään perjantaina 25.2.

Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa voimakkaasti viimeisen viidentoista
vuoden aikana. Samalla pienituloisten määrä on kaksinkertaistunut ja
suhteellisessa tuloköyhyydessä elävien lasten osuus jopa
kolminkertaistunut. Samaan aikaan perusturvan taso on laskenut ja yhä
suurempi osa pääasiallisesti perusturvan varassa olevista elää
köyhyydessä. Huono-osaisimpien joukkoon on syntynyt köyhien
kurjalisto, jonka ydin muodostuu pitkäaikaisesti perusturvaa saavista.
Köyhyys näyttää lisäksi periytyvän yhä voimakkaammin. Lapsuudenkodin
pienituloisuus vaikuttaa merkitsevästi mm. lapsen ja nuorten
toimeentulotukiasiakkuuteen ja mielenterveysongelmiin.

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaarissa esitellään hiljattain
valmistuneiden ja käynnissä olevien tutkimusprojektien tuloksia
perusturvasta ja sen riittävyydestä. Alustuksissa arvioidaan
riittävyyttä eri näkökulmista, eri menetelmiä ja aineistoa hyödyntäen.
Seminaarin kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Ketkä tarvitsevat tai ovat
riippuvaisia perusturvasta? Miksi perusturvan varassa elävät
tarvitsevat usein toimeentulotukea ja miksi tästä syntyy ongelmia?
Milloin perusturva on riittämätön? Mikä olisi riittävä perusturva?
Miksi riittämätön perusturva on yhteiskunnallinen ongelma?

Ohjelma

12.15 – 14.15

Avaussanat
Puheenjohtaja Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

Perusturvan riittävyyden arviointiraportin esittely
Erikoistutkija Pasi Moisio, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos

Mitä eläminen maksaa?
Tutkimuspäällikkö Anu Raijas, Kuluttajatutkimuskeskus
&
Kohtuullisen kulutuksen korit
Johtava taloustutkija Robert Hagfors, Kela

Köyhydeestä perusturvalla
tutkija Jouko Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Perusturvan varassa elävien selviytyminen taloudellisessa niukkuudessa
Tohtorikoulutettava (taloustiede) Sari Mäki, Helsingin yliopisto
&
Perusturvan aukot ja väliinputoajat
Tohtorikoulutettava (sosiaalipolitiikka) Anne Määttä, Helsingin yliopisto

14.15-14.45 Kahvitauko

14.45 – 16.45
Paneelikeskustelu: Perusturvan riittävyys ja korjaamisen
mahdollisuudet (otsikko alustava)
Puheenjohtajana dosentti Mikko Kautto (osastopäällikkö, Eläketurvakeskus)
Panelisteina mm.
Kirjailija, VTT Arja Alho,
Kehitysjohtaja Klaus Halla, Sosiaali- ja terveysministeriö
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajain keskusliitto
Puheenjohtaja Leena Veikkola, EAPN-fin, Takuu-Säätiö

Tervetuloa!