OIKEUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN - SOSIAALISET IHMISOIKEUDET JA SUOMI

5.5.2014

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki, Kokouskeskus, Sali (kulku A-talon pääsisäänkäynnin kautta)

Aika: tiistai 5.5. 12.00 – 16.30 (seuran vuosikokouksen jälkeen)

 

Suomi on liittynyt useisiin sosiaalisia oikeuksia tunnustaviin ihmisoikeussopimuksiin. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole kovinkaan näkyviä kansallisessa keskustelussamme ja oikeudellisissa käytännöissämme.

Seminaarissa tarkastellaan sosiaalisten ihmisoikeuksien vaikutuksia ja merkitystä. Millä tavoin ihmisoikeussopimuksissa tunnustetut sosiaaliset oikeudet sitovat Suomea ja minkälaisia toimintavelvoitteita niistä seuraa? Huomiota kiinnitetään myös ihmisoikeussopimusten valvontaelinten sosiaalisia oikeuksia koskevien kannanottojen vaikutuksiin Suomessa.

Seminaari on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) järjestämää sosiaalioikeudellisia kysymyksiä käsittelevää seminaarisarjaa.