Lakialoite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

4.3.2018

Maaliskuun alussa käynnistyi allekirjoitusten kerääminen takuutulo -kansalaisaloitteeeen. Aloitteen tavoitteena on perusturvan nostaminen niin että jotta kaikkein heikompiosaisimpien ei enää tarvitsisi mennä leipäjonoon.

Kansalaisaloitteeeen alullepanijoita ovat EAPN-FIn ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura.

Käykää ihmeessä allekirjoittamassa osoitteessa kansalaisaloite.fi., jos olette huolissanne tilanteesta ja haluatte parannuksia.

Suomen tilanne on todella huolestuttava, kuten tuore Kelan pääjohtaja Elli Aaltosen haastattelu osoittaa. Jo 350 000 kansalaista tarvitsee viimesijaiseksi tarkoitettua toimeentulotukea. Syynä tilanteeseen on Suomen perusturvaetuuksien liian alhainen taso. Tämä tilanne alkaa korjaantua, jos eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteeeen

Nyt tarvitaan vahvaa kansalaisliikettä, jotta heikompiosaisten kustannuksella ei enää tasapainoteta valtiontaloutta. Allekirjoittamalla takuutulo -kansalaisaloitteen voit osallistua tähän kansalaisliikkeeseen.

Allekirjoita kansalaisaloite sivulla

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2963